Vi kan inte lösa problem genom att tänka på samma sätt som vi skapat dem.

Med systemisk förståelse utgår allt från helheten. Då öppnar sig nya möjligheter till lösningar.


Vilken möjlighet väljer du idag? 

Föreläsning: Hjärnans möjligheter

Genom att förstå hur din hjärna fungerar och vad den behöver, kan du ge dig möjligheter för dig själv i din vardag vilket ger förutsättningar för att må bättre, lära bättre och prestera bättre.

Varför Aware Health

Vi vistas i en inre och yttre miljö med ständig förändring och rörelse. Förändring i en del kommer att påverka andra delar i systemet. Allting påverkar allt. Därför behöver vi ha en systemisk utgångspunkt i förändringsarbetet där vi kan lära oss de färdigheter som behövs för att klara oförutsägbara ändringar i miljön, oavsett hur framtiden kommer se ut. Dessa färdigheter kan du som individ själv lära och utveckla genom ökad medvetenhet. Färdigheter du har inom dig, i din hjärna. Det innebär att du kan läras att bli din egen bästa expert och på så sätt kan förverkliga dina ambitioner, tillfredsställa dina behov, uppfatta meningsfullhet och skapa din egen förändring och utveckling in i framtiden. 

För att bidra till en bättre värld oavsett om det är världens värld eller din värld. 

Hjärnans möjligheter

Vår hjärna består av flera olika delar, där varje del har sin funktion och rytm. När vi förstår hur vår hjärna fungerar och hur den samspelar med kroppen, först då förstår vi hela människan och hur vi ska arbeta pedagogiskt. För lärande sker inom oss, inom systemet. När vi förstår de processerna kan förändring upplevas enkelt och nästintill ske av sig självt. En förändring som sker på djupet inom oss. Det är just dessa processerna vi arbetar medvetet med inom Aware Health för att lära, utveckla och förändra. Den uppmärksamheten har vi i olika aktiviteter vi erbjuder: Utbildning, kurs, föreläsning, coaching och SlowDown. 

SlowDown är en viktig aktivitet som är återkommande inom Aware Health. SlowDown stimulerar hjärnans olika delar och ökar samspelet mellan delarna vilket skapar möjlighet för att må bättre, lära bättre och prestera bättre vilket ger ökad effekt på förändringsarbetet långsiktigt.


Kontakt