Att bidra till en bättre värld

"Att bidra till en bättre värld, oavsett om det är världens värld eller din värld."  

Med uppmärksamhet på att skapa en unik för mottagaren pedagogisk leverans skapas förutsättningar för lärande så att utveckling och förändring kan ske oavsett sammanhang. Min bakgrund kommer framförallt från idrotten, där jag arbetat både med att utveckla föreningar och ledare, coacha presterande individer, designa utbildningsprogram och mycket mer.

Jag bor i Helsingborg och är verksam i hela landet (i framtiden i hela världen!) för att bidra till fler med det jag lärt mig genom åren. 

Certifierad Kommunikolog, från Skandinaviskt Institutt for Kommunikologi. 

Kandidatexamen inom biomedicin med inriktning mot fysisk träning, från Högskolan i Halmstad.

Friskvårdskonsulentlinjen, från Bosön Idrottsfolkhögskola.

Och mycket mer, för att lärande är en del av livet.