Att bidra till en bättre värld

"Att bidra till en bättre värld, oavsett om det är världens värld eller din värld."  

Med uppmärksamhet på att skapa en unik för mottagaren pedagogisk leverans skapas förutsättningar för lärande så att utveckling och förändring kan ske oavsett sammanhang. Min bakgrund kommer framförallt från idrotten, där jag arbetat både med att utveckla föreningar och ledare, coacha presterande individer, designa utbildningsprogram och mycket mer.

Certifierad i Kommunikologi, från STUDIOKOMFOR

Kandidatexamen inom biomedicin med inriktning mot fysisk träning, från Högskolan i Halmstad.

Friskvårdskonsulentlinjen, från Bosön Idrottsfolkhögskola.

Och mycket mer, för att lärande är en del av livet.