Om er & för er

Grupprocess 

Vi tror att den största potentialen och möjligheten till att påverka finns hos individerna för att leverera ett hållbart resultat. När individerna ges möjlighet att ta eget ansvar och träna sig i förmågor över tid sker hållbar utveckling. Det börjar alltid inifrån, där förändring behöver utgå från er. 

Nyfiken på processen? 

Vi startar alltid med en digital analys som mäter individens och/eller teamets förmågor att leda sin egen utveckling som är helt avgörande för en hållbar utveckling. 


Processens innehåll skräddarsys efter behov. Ex på innehåll kan vara undervisning i kommunikation, feedback, "mötarskap" m.m. Dessa går också att boka separat. Maila maria@mojlighetsmolnet.se