Om er & för er

Grupprocess

Genom ökad medvetenhet och lärande i hur kommunikation påverkar skapas kvalitativa förändringsprocesser där teamet och individen tränas i att ta ansvar för sin process vilket ökar motivationen att påverka.

För att säkerställa att teamet och individen ges förutsättningar att uppnå resultat tror vi att processen behöver förlängas och stöttas upp i vardagen. Utveckling sker inte enbart i konferensrummet utan vi behöver träna oss på förmågor "in action" för att nya beteenden och vanor ska falla på plats.

Därför kombinerar vi det analoga mötet med digitala verktyg för att följa upp, förtydliga, förlänga och fördjupa den lärande processen. Det ökar närheten till processen som vi tror är värdefullt för att skapa en hållbar utveckling. Det innebär att ni har färdigheterna kvar hos er när vi lämnar processen.

Varje process är unik för att varje team och individ är unik. Processen pågår mellan 4-12 månader beroende på vad vi gemensamt kommer fram till där vi mäter er utveckling genom ett digitalt verktyg så att ni kan se förflyttningen.

Under processen har vi en förståelse kring hur allt påverkar oss som människor, en så kallad systemisk förståelse. Det brukar vi beskriva genom Aware Health & Aware Performance.