Om dig & för dig

Vi tror att människor vill och kan. När du ges möjlighet att ta eget ansvar och tränar dig i förmågor kan du utvecklas hållbart. Vilket alltid börjar inifrån, där förändring behöver utgå från dig. 

I våra aktiviteter har vi en förståelse kring hur allt påverkar oss som människor, en så kallad systemisk förståelse. Det brukar vi beskriva genom Aware Health & Aware Performance.

Personlig utveckling

Coaching

Hur mår du idag? Är du beredd att gå i en riktning mot hållbart välmående, då rekommenderar jag dig att vi ses för en första konsultation. Där önskar jag veta mer om dig och var du befinner dig. Jag berättar mer för dig hur jag arbetar för att guida dig i en bättre riktning. 

Det pedagogiska upplägget för coachingen skräddarsys efter ett första möte.

Digital coaching

Den digitala coachingen innebär att du tränar dig i viktiga förmågor, förmågor som ger dig de resultat du önskar. Med ett lärande perspektiv i processen skapas förutsättningar för att resultatet blir hållbart så att du har kompetenserna kvar hos dig när processen är slut.

Det digitala arbetet sker i ett unikt stödverktyg för individutveckling vilket gör det enkelt att coacha och att sätta in rätt stöd vid rätt tid till dig. 

Det pedagogiska upplägget för den digitala coachingen:

1. Nulägesanalys och uppföljning/reflektion av analys via samtal.

2. Uppföljning/uppgifter/tips skräddarsys för dig för att öka effekten. Vi finns under tiden för stöd och dialog.

3. Ny nulägesanalys och reflektion via samtal.

Vad klienter säger

Kvinna, 30 år


"Jag är så tacksam för att någon äntligen har lyssnat på mig och att jag får vara precis som jag är. Det finns inga pekpinnar på vad jag måste göra. Jag tar med mig smarta verktyg som jag har fått under tiden och min värk i kroppen som jag haft i över 10 år har börjat avta". 

Kvinna, 65 år


"Från dag 1 har det varit tydligt i att det gäller mig och min utveckling. Maria får mig att känna mig trygg, utan hennes stöd hade jag inte varit där jag är idag, tack."